W związku ze zgłaszanymi trudnościami dotyczącymi możliwości przeprowadzenia bilansu sześciolatka wynikającymi z ograniczonego dostępu do placówek ochrony zdrowia z powodu obowiązującego stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, informujemy, że dokumentację związaną z tym badaniem należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Św. Wincentego Pallottiego w Lublinie niezwłocznie po przeprowadzeniu bilansu. Pozostałe dokumenty powinny zostać złożone w terminach określonych w Zasadach rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie na rok szkolny 2020/2021.