Informujemy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wydawane będą
w sekretariacie szkoły w dniu 8 lipca 2022 roku w godzinach 9.00 – 13.00.