5-6 września 2018 r. uczniowie klas 7A i 7B razem ze swoimi wychowawcami, p. Iloną Pawlak i p. A. Maślachem, przeżywali Dni Skupienia w Ołtarzewie. Tematem przewodnim rekolekcji była miłość. Młodzież brała udział we Mszach Świętych oraz Apelu Jasnogórskim. Odbyły się spotkania z wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Nie zabrakło również czasu na gry sportowe, spacer i integrację grupy przy wspólnych zabawach.