19 września w naszej szkole miały miejsce wybory do Samorządu Uczniowskiego. Spośród 34 kandydatów z klas 4-8 najwięcej głosów zdobyli: Hanna Cichosz, klasa 8A (przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego), Jan Reszka, klasa 7B (zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego), Kacper Brzozowski, klasa 4B, Oliwia Demczuk, klasa 6A, Klara Dyczewska, klasa 8A, Agnieszka Kawa, klasa 6A, Mateusz Miroń, klasa 8B, Mikołaj Okoń, klasa 5A, Michalina Stojek, klasa 6B oraz Julian Wiśniewski, klasa 4A. Wszystkim serdecznie gratulujemy oraz życzymy kreatywności i pełnego zaangażowania w działania na rzecz szkoły.

Bardzo dziękujemy komisji wyborczej: Konradowi Adamkowi, Ani Kuśmirek i Oliwii Wesołowskiej za zaangażowanie oraz wzorowe wywiązanie się ze swoich obowiązków, a także Natalii Łysiak za wykonanie zdjęć.

Dziękujemy również wszystkim naszym uczniom, którzy wzięli udział w wyborach i bardzo poważnie podeszli do tej ważnej dla naszej szkolnej społeczności sprawy.