Wycieczka Lubelską Trasą Podziemną, w której uczestniczyła klasa 3A, przybliżyła wszystkim historię miasta. Zwiedzanie uatrakcyjnił przewodnik w stroju historycznym, którego opowieści były bardzo ciekawe. Następnie uczniowie poznali jedną z najstarszych i najcenniejszych nekropolii w kraju, miejsce spoczynku osób zasłużonych dla Lublina oraz uczestników walk o niepodległość Polski – cmentarz przy ulicy Lipowej.