W październiku w klasie 2A wiele się działo. Podczas zajęć uczniowie poznawali, utrwalali i poszerzali swoją wiedzę dotyczącą ekosystemu leśnego. Jako podsumowanie wykonali atlas grzybów w formie plakatów oraz prace plastyczno-techniczne przedstawiające wiewiórki (metoda origami kółkowego). W czasie spaceru prowadzone były obserwacje oraz rozmowy dotyczące otaczającej nas roślinności. Podejmowano próby rozpoznawania wybranych gatunków drzew, krzewów oraz roślin zielnych. Klasa zaczęła także realizację zadań w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego wspierającego czytelnictwo „Lekturki spod chmurki – na tropach dobroczynności”.