8 września był w naszej szkole dniem szczególnego przypomnienia książki Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”. Okolicznościowe gazetki, ekspozycja tematycznych plakatów wykonanych przez uczniów oraz głośna lektura podczas zajęć pozwoliła zapoznać się z tym ważnym dla polskiej literatury dziełem.