23 maja, w czasie, gdy ósmoklasiści mierzyli się z egzaminem z języka polskiego, chłopcy z grupy liturgicznej wybrali się wraz z ks. Rafałem Machłajewskim SAC na wycieczkę do Laser City. Wycieczka była okazją do rozwijania umiejętności współpracy oraz radzenia sobie ze stresem.