Podczas zajęć z edukacji społecznej oraz plastycznej uczniowie klasy 1B pogłębiali wiedzę na temat naszej ojczyzny. Uczyliśmy się piosenki pt. „Dziecko to taki patriota mały” oraz rozmawialiśmy, czym jest niepodległość. Na zakończenie uczniowie wykonywali godło Polski.