20 października klasy 8A i 8B uczestniczyły w zajęciach „Stop dopalaczom!” prowadzonych przez p. Sylwię Kuc ze Straży Miejskiej Miasta Lublin. Celem spotkania było dostarczenie uczniom podstawowych informacji na temat nowych środków psychoaktywnych i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenie ostrożności i zmniejszenie otwartości na kontakty z tymi produktami.