20 października klasy 7A i 7B wzięły udział w zajęciach „Odpowiedzialność prawna nieletnich” prowadzonych przez p. Sylwię Kuc ze Straży Miejskiej Miasta Lublin. Podczas spotkania przedstawiono, jakie konsekwencje prawne ponoszą nieletni, kiedy wejdą w konflikt z prawem. Omówiono pojęcie demoralizacji i czynu zabronionego, przedstawiono środki wychowawcze i poprawcze, które może zastosować sąd rodzinny wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, czy osób przejawiających cechy demoralizacji. Uświadomiono uczniom, jaki wpływ ma popełnienie czynu zabronionego na ich dalsze, dorosłe życie.