Zainteresowanych rodziców prosimy o złożenie:

  • deklaracji zgłoszenia ucznia na obiady do stołówki szkolnej,
Karta zgłoszenia ucznia na obiady
  • karty zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej (klasy 1-4).
Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej

Podpisane karty zgłoszeniowe prosimy, aby uczniowie dostarczyli do wychowawcy w dniu 01.09.2022 r.