17 grudnia podsumowaliśmy kolejną akcję charytatywną w naszej Szkole, tym razem dla podopiecznych Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego przez Siostry Dominikanki w Lublinie. Serdecznie dziękujemy Uczniom naszej szkoły i ich Rodzicom za hojność i ogromną wrażliwość na potrzeby dzieci.