29 października zakończyliśmy kolejną akcję charytatywną w naszej Szkole. Wzorem lat poprzednich była to zbiórka żywności oraz środków czystości na rzecz podopiecznych Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie. Serdecznie dziękujemy naszym Uczniom i ich Rodzicom za otwarte serca, hojność, zaangażowanie i ogromną wrażliwość na potrzeby innych.