Podobnie jak w ubiegłym roku kandydaci do samorządu klasowego klasy 5a przygotowali prezentacje multimedialne przedstawiające kandydatury i pomysły do zrealizowania w nowym roku szkolnym. Do samorządu klasowego zostali wybrani: Aleksandra Tatarczak (przewodnicząca), Adam Sitarz (zastępca), Inga Bełz (skarbnik). Całemu samorządowi gratulujemy
i życzymy owocnej pracy na rzecz klasy 5a!