W dniu 8 września nasz ksiądz prefekt Rafał Machłajewski SAC poświęcił przybory szkolne uczniów klas 1-3,aby przy ich pomocy mogli się lepiej uczyć i poznawać prawdę, dobro i piękno w stworzonym przez Boga świecie. Uczniowie wspólnie z wychowawcami i księdzem modlili się o Dary Ducha Świętego na cały rok szkolny.