Zasady przeniesienia

Informujemy, że uczniowie przyjęci do klasy 7B na rok szkolny 2022/2023 zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu szkoły oryginał świadectwa ukończenia klasy szóstej w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły:
tel. 81 533 82 05