Zasady dostarczania dokumentów do szkoły

INFORMACJE NT. DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW
W PROCESIE REKRUTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO W LUBLINIE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W związku z sytuacją epidemiczną informujemy, że dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji, tj. uzupełniony elektronicznie formularz wraz z podaniem o przyjęcie dziecka do szkoły, należy dostarczyć do siedziby Szkoły w formie papierowej.

Wypełnione dokumenty, umieszczone w papierowej kopercie, należy złożyć w skrzynce przygotowanej na parterze w budynku Szkoły,

dostępnej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Ww. dokumenty można również przesłać na adres szkoły za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

Po zweryfikowaniu dostarczonych dokumentów, w przypadku stwierdzenia braków, zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o konieczności uzupełnienia.
Ze względu na fakt, że dokumenty nie będą weryfikowane w Państwa obecności, prosimy pamiętać o obowiązku własnoręcznego złożenia podpisów obojga rodziców/opiekunów w wyznaczonych miejscach.