Samorząd Uczniowski:

Jan Dmowski – przewodniczący 8b

Natasza Jankowska  – zastępca 6a

Wojciech Wawryszuk – 7a
Bolesław Stachyra – 4a
Zofia Deć – 7b
Gabriela Nazar – 6b.