18-19 grudnia 2017 r. odbyły się dwudniowe rekolekcje adwentowe, które przygotował i wygłosił dla nas ks. Tomasz Mniszak SAC. W czasie spotkań mieliśmy okazję przypomnieć sobie, jak należy postępować, aby umacniać więź z Panem Bogiem. Przypomnieliśmy sobie także drogowskazy, które pozwalają nam się przybliżać do Pana. Dzięki słowom ks. Tomasza mogliśmy przemyśleć, czy nasza wiara rozwija się, a relacja z Jezusem umacnia. Dokonaliśmy rachunku sumienia przygotowującego do spowiedzi świętej oraz uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Dziękujemy wszystkim za udział w rekolekcjach, za wspólny śpiew i modlitwę. Dziękujemy ks. Tomaszowi za okazaną życzliwość i wygłoszone słowo, które z pewnością na długo pozostanie w naszych sercach.