22 października 2019 r. uczniowie z klas 7A i 7B, razem z p. Agnieszką Chamerą, p. Marią Kaczorowską i ks. Rafałem Machłajewskim SAC, wybrali się do Warszawy. Pierwszym punktem programu była gra miejska „Warszawa Niepodległa”, która pozwoliła nam poznać najważniejsze miejsca, wydarzenia i osoby związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz historią miasta. Uczniowie podzieleni na grupy wykazali się logicznym myśleniem, spostrzegawczością oraz wiedzą, wypełnili karty pracy, które zostały następnie ocenione. Zwycięska grupa otrzymała upominki. Następnie udaliśmy się na „Niewidzialną wystawę”. Była to wyjątkowa podróż w całkowitej ciemności. Mogliśmy próbować radzić sobie w codziennych sytuacjach wyłącznie za pomocą zmysłów dotyku, słuchu i węchu. To niezwykłe doświadczenie otworzyło nas na problemy ludzi niewidzących. Na koniec odwiedziliśmy Centrum Nauki Kopernik, by tam realizować swoje pasje naukowe w interesujących eksperymentach. Późnym wieczorem wróciliśmy bezpiecznie do Lublina.