Harmonogram I etapu konkursów przedmiotowych

Harmonogram I etapu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

  Konkurs  I etap godz. 9.00    Termin ogłoszenia wyników
polonistyczny29 listopada 20211 grudnia 2021
matematyczny30 listopada 20212 grudnia 2021
historyczny1 grudnia 20213 grudnia 2021
fizyczny2 grudnia 20213 grudnia 2021
języka niemieckiego3 grudnia 20216 grudnia 2021
języka hiszpańskiego3 grudnia 20216 grudnia 2021
języka angielskiego6 grudnia 20218 grudnia 2021
geograficzny7 grudnia 20219 grudnia 2021
chemiczny9 grudnia 202113 grudnia 2021
biologiczny10 grudnia 202113 grudnia 2021
  1. Eliminacje pierwszego etapu (szkolnego) trwają 60 minut po odliczeniu czynności organizacyjnych.
  2. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą przekazać dyrektorowi szkoły pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
  3. Uczniowie przystępujący do konkursu na każdym etapie obowiązani są stawić się na 20 minut przed rozpoczęciem konkursu oraz okazać aktualną legitymację szkolną komisji.
  4. Wszystkie rozwiązania zadań konkursowych uczniowie zapisują jednakowo – długopisem lub piórem (kolor tuszu, atramentu – czarny lub niebieski). Praca pisana długopisem ścieralnym będzie dyskwalifikowana.

Link do aktualnych informacji na temat konkursów przedmiotowych – LKO