28 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa. W zabawie udział wzięło prawie 130 uczniów z klas 5-8. W czasie dyskoteki wybrano królową i króla zabawy. Zostali nimi uczniowie klasy 5B: Milena Cygan oraz Dominik Jonasz. Uczestnicy zatańczyli również belgijkę, a uczennice klas siódmych zaprezentowały trzy układy taneczne przygotowane na lekcjach wychowania fizycznego. Nie zabrakło również karaoke. Podczas dyskoteki rozlosowano „Złote bilety”, które uprawniają do jednego wybranego przez ucznia dnia bez pytania. Dziękujemy członkom Samorządu Uczniowskiego oraz wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom za przygotowanie dyskoteki. Słowa podziękowania kierujemy również do Michała Orła i Macieja Bielugi z klasy 8A, którzy bardzo dobrze wywiązali się roli DJ-ów.