Mija kolejny rok działalności koła teatralnego „Ad hoc” w naszej Szkole. Serdecznie dziękujmy wszystkim uczniom za sumienną pracę, aktywność twórczą, kreatywność i ogromne zaangażowanie.

To dzięki Waszej pasji i miłości do teatru nasze przedstawienia są wyjątkowe.