Podsumowaliśmy zorganizowaną z okazji Dnia Matki akcję charytatywną. Zebrane podczas loterii fantowej środki przekazaliśmy na potrzeby podopiecznych Lubelskiego Hospicjum Małego Księcia.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i realizację akcji, serdecznie dziękujemy.