5 kwietnia gościliśmy w naszej szkole grupę uczestników Międzynarodowej Konferencji „Inspiring Trust” współorganizowanej przez Stowarzyszenie Instytutów i Wydziałów Pedagogiki Uniwersytetów Katolickich (ACISE). Gospodarzem Konferencji był Instytut Pedagogiki KUL. Wizyta rozpoczęła się od spotkania z ks. Dyrektorem Andrzejem Zelkiem, a następnie nasi goście mieli okazję zwiedzić szkołę, zapoznać się z jej codziennym rytmem oraz porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Uczestnicy delegacji wyrazili swoje uznanie dla sposobu funkcjonowania i sukcesów placówki. Cała wizyta przebiegała w bardzo serdecznej atmosferze.