14 marca odbył się drugi etap, a zarazem finał VII edycji „Konkursu na najlepszego matematyka Pallottiego”. Wzięły w nim udział piąte, szóste, siódme i ósme klasy. We wcześniejszych eliminacjach wyłoniono pięciu finalistów. Finał polegał na rozwiązywaniu zadań w aplikacji KAHOOT. W czasie podliczania punktów przez komisję, której przewodniczył Ksiądz Dyrektor dr Andrzej Zelek SAC, publiczność rozwiązywała rebusy matematyczne. Pierwsze miejsce w konkursie zajął Bartłomiej Piechota, drugie Wojciech Krzowski, trzecie Anna Kuśmirek, czwarte Kornel Nowacki, a piąte Zuzanna Kozak. Serdecznie gratulujemy!