O zjawisku cyberprzemocy z udziałem uczniów w klasie 4A i 4B opowiedziała zaproszona funkcjonariuszka Straży Miejskiej Miasta Lublin. Zapraszamy na fotorelację.