Informujemy, że zajęcia z kandydatami do klas pierwszych, zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie na rok szkolny 2024/2025 § 3 ust. 1 pkt 2,odbędą się 16 marca 2024 r. (sobota) w siedzibie Szkoły wg poniższego harmonogramu:

  1. godzina 8.30-10.00 – kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do M,
  2. godzina 11.00-12.30 – kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od N do Ż.

Budynek Szkoły posiada dwa wejścia, które zostaną oznakowane w następujący sposób:

  1. wejście A – główne,
  2. wejście B – boczne.

16 marca 2024 r. na każdym z tych wejść zostaną umieszczone listy kandydatów, którzy uczestniczą w zajęciach o danej godzinie. Prosimy oczekiwać na 10 minut przed wyznaczoną godziną przy wejściu, na którym znajduje się nazwisko kandydata.

Na teren szkoły wchodzą tylko dzieci biorące udział w zajęciach.

Prosimy Rodziców/Opiekunów o punktualne odbieranie dzieci po zakończonych zajęciach.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 81 533 82 05.