W bieżącym roku szkolnym nasza świetlica przystąpiła do Ogólnopolskiej Świetlicowej Wymiany Pocztówkowej, której celem jest zapoznanie dzieci z różnymi regionami Polski, nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek oraz promowanie regionu, w którym żyjemy.

Zasada tej akcji polega na wysyłaniu kartek pocztowych z pozdrowieniami do świetlic z całej Polski biorących udział w zabawie.

Kiedy otrzymujemy kartki z innych szkół, wyszukujemy na mapie miejscowości, z których pozdrawiają nas inni uczniowie, omawiamy wybrane regiony naszego kraju, poznajemy legendy, zabytki, ciekawe miejsca, piękno naszej ojczyzny oraz uczymy się orientacji na mapie. Kultywujemy również zanikający w dobie komputerów i internetu zwyczaj porozumiewania się w tradycyjny sposób.

Wspólnie stworzyliśmy mapę, na której umieszczamy wszystkie otrzymane kartki. Dzieci z niecierpliwością oczekują na kolejne!