W bieżącym roku szkolnym nasza świetlica przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pt. „Świetliczaki na tropie… przysłów”.

Projekt będzie realizowany od września 2023 r. do maja 2024 r.

Za nami pierwsze zajęcia pt. „Być w Rzymie i papieża nie widzieć”.

Na początku zajęć wspólnie wyjaśniliśmy znaczenie tego przysłowia. Dzieci zapoznały się z mapą Europy oraz położeniem poszczególnych krajów. Dowiedzieliśmy się, jakie są najważniejsze zabytki we Włoszech, Francji, Austrii, Turcji, Rosji oraz Węgrzech. Następnie wspólnie wykonaliśmy krzyżówkę obejmującą tematykę zajęć. Na zakończenie stworzyliśmy gazetkę pt. „Podróż po Europie”, która była podsumowaniem treści poznanych na zajęciach.