W klasie 3A obchody Dnia Drzewa zbiegły się z omawianiem lektury pt. „Drzewo do samego nieba” autorstwa Marii Terlikowskiej. Uczniowie odkryli, jak ważne jest zwiększenie świadomości ludzi na temat roli drzew dla funkcjonowania naszej planety i nas samych, a omawiana lektura pokazała piękną historię przyjaźni, wzajemnej pomocy i walki o przyrodę. Praca zespołowa dała imponujący efekt w postaci klasowego drzewa do samego nieba.