Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie zaprasza do udziału w Konkursie plastycznym dla dzieci w wieku przedszkolnym, którego hasło brzmi: Nie tylko od święta ze św. Franciszkiem o ekologii pamiętaj!

Głównym celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o nauce głoszonej przez św. Franciszka z Asyżu, promowanie wartości, które przyświecały św. Franciszkowi z Asyżu, pobudzenie wrażliwości ekologicznej, a także rozwijanie kreatywności i wyobraźni przedszkolaków.

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie przez dziecko pracy plastycznej, która przedstawiać będzie sposób dbania o przyrodę w codziennym życiu. W myśl hasła konkursowego Nie tylko od święta ze św. Franciszkiem o ekologii pamiętaj!

Jednym z głównych kryteriów oceny pracy jest oryginalność ujęcia tematu i sposób jego interpretacji.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nagrody przyznane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych za zajęcie I, II i III miejsca:

  • 3-4 latki
  • 5-6 latki.

Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach wiekowych oraz dzieci, których prace zostaną wyróżnione, przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe (aparaty fotograficzne Polaroid, zestawy gier planszowych, książki, akcesoria plastyczne).

Termin rozpoczęcia konkursu: 9 października 2023 r.

Termin nadsyłania prac: do 30 listopada 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 14 grudnia 2023 r.

Laureaci i ich nauczyciele zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie odbioru nagród.

Przygotowane prace konkursowe należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie, al. Warszawska 31, 20-803 Lublin, (z dopiskiem – konkurs plastyczny).

Zgłoszenia uczestnika do konkursu dokonuje placówka wychowania przedszkolnego. Więcej informacji w regulaminie konkursu – pdf