Dzieci z klasy 3A

pracowały na 102.

Ortografii się uczyły

i opowieść ułożyły.

Wszystko to, by „u” zapamiętać

i już dyktand się nie lękać!