Jak co roku klasa 3A uczestniczyła w Lubelskim Festiwalu Nauki. Tym razem uczniowie mieli możliwość poznać pracę ratowników medycznych oraz w praktyce zastosować wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy. Ratownicy i studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pokazali, jak zaopatrzyć ranę, jak ułożyć poszkodowanego w bezpiecznej pozycji, jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową oraz w jaki sposób udzielić pomocy osobie dławiącej się. Następnie wszyscy przeszli do ćwiczeń praktycznych.