Informujemy, że zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty wydawane będą w auli szkoły w dniu 6 lipca 2023 roku
w godzinach 9.00 – 13.00.