Uczniowie klasy 7B z p. Katarzyną Sarzyńską oraz wychowawczynią, p. Sylwią Golec-Ścioch, wybrali się na zajęcia wieloprzedmiotowe na Politechnikę Lubelską. Młodzież rozwijała umiejętności uczenia się oraz poszerzała wiedzę z przedmiotów ścisłych, a także miała możliwość zapoznania się z pracą nauczyciela akademickiego. Podczas części warsztatowej uczniowie badali właściwości wody oraz poznawali technologie związane z jej oczyszczaniem. W części wykładowej młodzież zgłębiała wiedzę na temat oczyszczania ścieków na przełomie kilku wieków.