Zapraszamy do fotorelacji z uroczystego spotkania samorządowych władz miasta Lublin z uczniami szkół podstawowych – laureatami konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego oraz olimpiad ogólnopolskich połączonego z wręczeniem dyplomów przez Prezydenta Miasta Lublin, p. Krzysztofa Żuka, uczniom, nauczycielom i dyrekcji.