31 maja klasy siódme pod opieką p. Eweliny Kijak i ks. Rafała Machłajewskiego SAC udały się do domu Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki przy ul. Chodkiewicza 9 w Lublinie. Siostry przyjęły nas najpierw u gospodarza miejsca, czyli w domowej kaplicy. Następnie przeszliśmy do muzeum misyjnego, gdzie słuchaliśmy siostry przebywającej na urlopie, która przybliżała nam swoją pracę w Ugandzie. Towarzyszyły nam eksponaty z Czarnego Lądu, w tym zabawki i ubrania. Zadawaliśmy także wiele pytań. Tak przeżyty Dzień Afryki przypomniał nam, że każdy z nas na mocy chrztu świętego jest misjonarzem.