Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I-IV.
Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy na rok szkolny 2023/2024
należy składać do 31 maja 2023 r. do wychowawcy klasy
lub w sekretariacie szkoły.

PDF (karta zgłoszenia) https://sp-pallotti.pl/karta-zgloszenia-do-swietlicy/