12 kwietnia uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Mileny Szuckiej uczestniczyli w obchodach 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Główna część obchodów miała miejsce na Placu Litewskim. Rozpoczęły się one odegraniem hymnu narodowego i podniesieniem flagi państwowej na maszt. Następnie podczas apelu pamięci odczytano nazwiska wszystkich 96. ofiar katastrofy smoleńskiej. Na zakończenie przedstawiciele Społecznego Komitetu Obchodów 13. rocznicy katastrofy, złożyli wieniec przy klasztorze o. kapucynów.