12 kwietnia gościliśmy w naszej szkole p. Mirellę Rusek-Pora, pracownicę działu edukacji Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, które jest Oddziałem Muzeum Narodowego w Lublinie. Wizyta miała zapoznać naszych uczniów z tematyką poruszaną w Muzeum oraz sprawdzić w praktyce scenariusze przygotowane przez p. Rusek-Pora. Autorka przeprowadziła lekcję w klasie 7B pt. „Historie zapisane w kresowych pamiątkach”, natomiast p. Milena Szucka w klasie 7A – „Mali bohaterowie – Orlęta Lwowskie”. Obie klasy były bardzo zadowolone, podobała się im zarówno tematyka, jak też dobór materiałów i form pracy. Liczymy, że jest to początek pięknej i owocnej współpracy, a już wkrótce będziemy mogli osobiście odwiedzić siedzibę Muzeum.