14 marca odbył się drugi etap, a zarazem finał VI edycji „Konkursu na najlepszego matematyka Pallottiego”. Wzięły w nim udział szóste, siódme i ósme klasy. We wcześniejszych eliminacjach wyłoniono pięciu finalistów. Finał polegał na rozwiązywaniu zadań w aplikacji KAHOOT. W czasie podliczania punktów przez komisję, której przewodniczył Ksiądz Dyrektor dr Andrzej Zelek SAC, publiczność rozwiązywała rebusy matematyczne. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Aleksandra Kwiatkowska, drugie Tomasz Walus, trzecie Monika Bloch, czwarte Wojciech Krzowski, a piąte Maciej Guściora. Serdecznie gratulujemy!