13 marca w klasach 7B, 8A, 8B p. Maria Wojnowska, studentka UM w Lublinie, przedstawicielka IFEMSA Poland oddział Lublin, przeprowadziła zajęcia profilaktyczne „Zaburzenia odżywiania”. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat najczęściej występujących: anoreksji, bulimii, kompulsywnego objadania się oraz rzadszych: ortoreksji i bigoreksji. Poznali charakterystykę zaburzeń, przyczyny oraz formy wsparcia osób w sytuacji ich wystąpienia.