W ramach projektu „Poznajemy zawody naszych rodziców” klasa 1B gościła dr hab. inż. Patryka Jakubczaka z Katedry Inżynierii Materiałowej Politechniki Lubelskiej. Tata Oli opowiedział nam o zawodzie naukowca, wynalazkach i samolotach. W zajęcia zaangażowały się wszystkie dzieci – rozwiązywały kalambury i zagadki, zadawały dociekliwe pytania. Mamy nadzieję, że i w naszej klasie rośnie przyszły naukowiec.

Dziękujemy Panu Patrykowi za interesującą lekcję, ogrom wiedzy, praktyczne upominki, a także zaproszenie na kontynuację warsztatów na Politechnice Lubelskiej!