16 lutego 2023 r. w godz. od 17.00 do 18.00 odbędą się konsultacje dla Rodziców.

Sala nr 10 – p. E. Wysocka
Sala nr 12 – p. E. Samborska-Popiołek
Sala nr 14 – p. E. Zuba
Sala nr 20 – p. B. Grodzińska
Sala nr 21 – p. M. Bubicz i p. E. Reszka
Sala nr 24 – p. M. Eciak-Rusek
Sala nr 25 – p. M. Piłat
Sala nr 30 – p. A. Baran
Sala nr 31 – p. B. Gilewska
Sala nr 34 – p. M. Szucka
Sala nr 40 – p. B. Pikul
Sala nr 44 – p. A. Chamera

Konsultacje z pozostałymi nauczycielami odbywają się w pokoju nauczycielskim.

Konsultacje z logopedą, pedagogiem i psychologiem odbywają się w gabinetach specjalistów.

W czasie konsultacji nieobecne będą: p. S. Golec-Ścioch, p. K. Sarzyńska i p. E. Wolanin.