Nasza Szkoła w ciągu bieżącego roku szkolnego, wzorem lat ubiegłych, wspierała potrzebujących, za co otrzymaliśmy podziękowania od Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta.

Dziękujemy całej społeczności szkolnej za udział we wszelkich akcjach charytatywnych i szerzenie idei wolontariatu.