W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w klasie 2B odbył się Klasowy Przegląd Pieśni i Poezji Patriotycznej. Uczniowie indywidualnie lub w parach zaprezentowali klasie przygotowany wcześniej utwór o tematyce patriotycznej.