17 listopada 2022 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z Rodzicami uczniów klas 1-3
Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie.

Harmonogram spotkań:


klasa 1B – sala nr 20 – p. E. Wysocka
klasa 2A – sala nr 21 – p. E. Reszka
klasa 2B – sala nr 14 – p. M. Bubicz
klasa 3A – sala nr 34 – p. E. Samborska-Popiołek
klasa 3B – sala nr 30 – p. A. Baran