29 września świętowaliśmy Europejski Dzień Języków. Nasi uczniowie brali udział w quizie na temat ciekawostek językowych i kulturowych, przysłów, jak również wiedzy z zakresu języka angielskiego, hiszpańskiego, ukraińskiego, francuskiego i łacińskiego. Podczas długich przerw uczniowie otrzymali karty z zestawem pytań konkursowych, do których odpowiedzi rozmieszczone były w różnych miejscach w szkole. Po uzupełnieniu quizu na kartce w szkole, w domu uczniowie sczytali kod QR i przenosili odpowiedzi do formularza online. Ponadto osoby, które miały na sobie kolory flag państw europejskich lub przebrały się w charakterystyczne stroje dla wybranego przez siebie kraju europejskiego, były zwolnione z pytania w tym dniu.